PRIMAIR ONDERWIJS

Waar is het team van Cultuleren mee bezig?

ICC bijeenkomst 2016 P5109632We hebben regelmatig overleg met de culturele commissies van de verschillende gemeentes, met als doel plannen maken, evalueren en vooruitkijken. We spreken het onderwijs op meerdere momenten. Bijvoorbeeld in de focusgroep waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. Zij zijn ons klankbord voor het project Cultuleren. Er worden regelmatig pilot-projecten op scholen gestart, waarmee de doelen van Cultuleren op de scholen actief worden uitgevoerd. Uiteraard is er ook ruimte voor deskundigheidsbevordering in de vorm van workshops. We koppelen dit zo veel mogelijk aan overlegmomenten of bijeenkomsten, zodat het altijd loont om te komen. Nieuw in het project in de periode 2017 – 2020 is dat we regelmatig coachings-gesprekken op scholen hebben die graag hun cultuurbeleid willen ontwikkelen of verder willen ontwikkelen. Hiervoor is begin 2017 een evaluatie onder scholen gehouden om inzicht te krijgen in welke scholen graag aan de slag willen met hun beleid. Begin 2018 worden de scholen die de evaluatie nog niet ingevuld hebben opnieuw benaderd.

In 2017 is een subsidie toegekend waarmee we nog 4 jaar verder kunnen met Cultuleren. Focus van deze periode (2017 – 2020) ligt op het ontwikkelen van cultuurbeleid, eigenaarschap van de scholen, netwerken en samenwerking en deskundigheidsbevordering.

Wat doen we in 2017-2018?

  • januari 2018: Cultuurcommissie vergaderingen Drechterland en Koggenland
  • 15 januari 2018: Bijeenkomst voor directeuren en kunstcontactpersonen uit de gemeente Medemblik
  • 23 januari 2018: Bijeenkomst Focusgroep Cultuleren
  • juni 2017: ICC bijeenkomst
  • 19 juni: Bijeenkomst Focusgroep Cultuleren
  • november 2018: Cultuurmiddag!

Klik hier voor een overzicht van voorgaande jaren.

 

Tekst: Vitamedia / Ontwerp: De Praktijk / Webdevelopment: Newfish