Het project

Wat is Cultuleren?

Logodef_03Cultuleren is de naam van een project voor alle scholen in Westfriesland, mogelijk gemaakt door de Westfriese gemeenten aan de ene kant en rijkssubsidie aan de andere kant. Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert het project Cultuleren via Plein C in Alkmaar. Cultuleren wordt uitgevoerd door het projectteam Onderwijs van De Blauwe Schuit te Hoorn, in samenwerking met de Westfriese Bibliotheken.

Het Cultuurmenu, dat bij de scholen een vast en gewaardeerd onderdeel is binnen hun schoolprogramma, blijft bestaan.

Met behulp van het project Cultuleren wordt het programma verbreed en verrijkt. Door Cultuleren ontstaat er meer samenhang met de culturele omgeving, er wordt meer scholing aangeboden aan ICC-ers (interne cultuur coördinatoren) en leerkrachten, en daarnaast worden Westfriese culturele instellingen en zelfstandige culturele ondernemers gestimuleerd om hun banden met de scholen te versterken. Daarmee sluit het project aan op het landelijk beleid.

Het eerste deel van het project duurt 4 jaar van 2013 t/m 2016, het vervolg van 2017 t/m 2021. In het vervolg ligt de nadruk op cultuurbeleid. Na 2021 stopt het project.

Landelijk ingebed

Het project Cultuleren staat niet op zich. In het hele land worden op dit moment projecten voor scholen uitgevoerd met een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De noemer voor al die projecten is ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, kortweg CMK. Dit landelijk initiatief is het resultaat van de door het Rijk ingezette koers om de scholen meer dan voorheen de regie te laten voeren over hun eigen cultuurbeleid. Het project is een succes, maar er is meer tijd nodig om de behaalde resultaten te bestendigen voor de toekomst. Daarom is er een vervolg voor nog eens 4 jaar.

De komende 4 jaar zal Cultuleren vooral gericht zijn op de volgende  onderdelen:

  1. Ontwikkelen van cultuurbeleid
  2. Eigenaarschap van de scholen
  3. Netwerken en samenwerking
  4. Deskundigheidsbevordering

Interessante links

Meer weten? Dat kan op de volgende links:

  • Kijk op de website van Plein C voor meer informatie over de projecten van Cultuureducatie met kwaliteit in Noord-Holland.
  • Lees over de verschillende projecten en hun resultaten op het blog van Plein C.
  • Lees meer over de subsidieregeling op de site van het Fonds voor Cultuur participatie.
Tekst: Vitamedia / Ontwerp: De Praktijk / Webdevelopment: Newfish