Cultuleren 2017-2020

Vanaf september 2016 is er hard gewerkt aan een projectplan voor het vervolg op het Cultuur met Kwaliteit (CMK) project Cultuleren. Inmiddels weten we dat er voor 4 jaar subsidie is toegekend door het Fonds voor Cultuurparticipatie. In het nieuwe plan blijven er activiteiten in het cultuurmenu georganiseerd door De Blauwe Schuit en/of in overleg met jullie Cultuurcommissie, maar er gaan ook dingen veranderen:

De komende 4 jaar zal Cultuleren vooral gericht zijn op de volgende  onderdelen:

  1. Ontwikkelen van cultuurbeleid
  2. Eigenaarschap van de scholen
  3. Netwerken en samenwerking
  4. Deskundigheidsbevordering

Om het ontwikkelen van beleid op de goede manier vorm te geven is het voor jullie en voor ons van belang om te weten waar jullie als school nu staan en wat jullie zouden willen ontwikkelen. Daarbij maken we gebruik van een inventarisatieformulier met een aantal scenario’s. De scenario’s beschrijven het cultuurbeleid op hoofdlijnen. Ze  hebben geen hiërarchische opbouw. Het doel is om een vervolgstap te zetten in de ontwikkeling van het cultuurbeleid van de school.

Cultuur loper logo vierkantNa deze inventarisatie gaan we met scholen in gesprek over de mogelijke vervolgstappen. Per schooljaar kunnen max. 11 scholen een intensief begeleidingstraject aanvragen met behulp van CultuurLoper (er komt nog een versie voor Noord-Holland). Een intensief begeleidingstraject zal een tijdsinvestering vragen van ongeveer 25 uur. Uiteraard kunnen we hier maatwerk per school leveren. Voor kortere begeleiding naar een ander scenario moeten jullie rekening houden met een tijdsinvestering van max. 12 uur. De begeleiding kan in overleg  over meerdere jaren worden uitgespreid.

Het inventarisatieformulier kun je online invullen via deze link

Bij dit project hebben we een samenwerkingsovereenkomst nodig van de scholen waarin je aangeeft dat je mee gaat doen aan een traject (binnenkort ook hier te downloaden). In deze overeenkomst staan de voorwaarden om mee te doen aan CMK Cultuleren duidelijk beschreven. Klik hier om deze voorwaarden in te zien.

Tekst: Vitamedia / Ontwerp: De Praktijk / Webdevelopment: Newfish