Voorwaarde samenwerkingsovereenkomst CMK 2017-2020

Tekst samenwerkingsovereenkomst

In deze overeenkomst spreken de bovengenoemde projectpartners af dat zij in de periode 2017-2020 samenwerken binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Doel en kader van de samenwerking:

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma en stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het landelijke vierjarige programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). In Noord-Holland coördineert Plein C het provinciale CMK-programma.
Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland is scholen in staat stellen om samen met de culturele omgeving kwalitatief goede cultuureducatie te verankeren en de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Stichting De Blauwe Schuit is als projectleider aangewezen om in Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en
Stede Broec het programma Cultuleren 2017-2020 uit te voeren.

Met betrekking tot het programma verklaart de school het volgende:

 • Wij onderschrijven de doelen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en van het project Cultuleren 2017-2020;
 • Wij investeren de in overleg afgesproken uren, namelijk ………. uur en €……… ( invullen) materieel budget in de uitvoering van het programma en leggen daarover jaarlijks verantwoording af aan de projectleider;
 • Wij delen kennis en ervaringen met dit programma binnen ons eigen netwerk en dragen bij aan kennisdeling binnen CMK-netwerken;
 • Wij werken desgevraagd mee aan de monitoring en evaluatie van het programma.

Daarnaast verklaart de school het volgende:

 • Wij hebben of ontwikkelen binnen de projectperiode een actuele schriftelijke visie op cultuureducatie, die is afgestemd met ons schoolbestuur;
 • Wij hebben een gecertificeerde Interne Cultuurcoördinator (ICC) of laten deze binnen de projectperiode opleiden;
 • Onze ICC-er heeft voldoende taakuren voor zijn/haar taken op het gebied van cultuuronderwijs en heeft inzage in het beschikbare cultuurbudget van de school;
 • Wij besteden de volledige Prestatiebox-middelen voor cultuureducatie aan culturele projecten, programma’s en activiteiten.

Met betrekking tot het programma verklaart de projectleider het volgende:

 • Wij zetten ons in voor het coördineren, uitvoeren en implementeren van het programma;
 • Wij adviseren en ondersteunen de school desgevraagd bij het ontwikkelen van een cultuurvisie en bij de invulling van het cultuurprogramma;
 • Wij dragen actief bij aan het ontwikkelen van goede relaties tussen de school en de culturele/sociale omgeving.
Tekst: Vitamedia / Ontwerp: De Praktijk / Webdevelopment: Newfish